Morfológia

rozlišovacia stránka

Morfológia (príslušný odborník sa volá morfológ) môže byť:

  • všeobecne a vo filozofii: učenie o tvare, forme, o vonkajšej a vnútornej skladbe, pričom učenie o vnútornej skladbe sa označuje ako anatómia; morfologické hľadisko býva vstupným hľadiskom komplexného skúmania javov
  • v jazykovede: tvaroslovie
  • v biológii: náuka o tvaroch organizmov a ich orgánov, pozri morfológia (biológia)
  • v geológii: skrátene geomorfológia
  • v astronómii: tvar astronomického objektu, napr. hmloviny, galaxie alebo inej rozsiahlej štruktúry, pozri morfológia (astronómia)
  • vo vodárstve:
  • v architektúre: náuka o architektonických formách, ich vzniku, vývoji a funkcii, synonymum architektonické tvaroslovie, pozri architektonické tvaroslovie
  • v archeológii: základný tvarový rozbor archeolických nálezov a objektov, pozri morfológia (archeológia)
  • vo folkloristike: štúdium štruktúry folklóru a rozprávok, pozri morfológia (folkloristika) je to veľká kniha.

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.