Mors omnia solvit

Mors omnia solvit, doslovne smrť všetko vyrieši je latinský právny princíp označoval skutočnosť, že podľa rímskeho práva dochádzalo smrťou osoby k zániku niektorých zmluvných a právnych nárokov (práv) a záväzkov (povinností). Nastal napríklad zánik manželstva, právo žalovať za urážku na cti a pod.