Termínom Morské národy je označovaný voľný zväz morských nájazdníkov, ktorí sa objavili vo východnom Stredomorí okolo roku 1200 pred Kr., spôsobili tu nepokoje a rozvrátili niektoré národy. Obzvlášť významný je ich pokus usadiť sa v Egypte na konci 19. dynastie a začiatku 20. dynastie, kedy boli odvrátení faraónom Ramesseom III. Ich presná historická totožnosť nebola dodnes spoľahlivo objasnená.

Reliéf faraóna Merenptaha drtiaceho morských nájazdníkov, Medinet Habu

Ich nájazdy možno v istom zmysle porovnať s nájazdmi Vikingov. Nie je vylúčené, že družiny bojovníkov pochádzajúcich zo strednej Európy destabilizovali situáciu na západnom Balkáne a následne v Egejde. Strhli so sebou i tamojšie kmene, ktoré mali skúsenosti s moreplavbou, ktoré pretrhli putá s domovskými krajinami, dali sa na pirátstvo a ich vojnové ťaženia rozvrátili i kedysi veľké ríše. Ich víťazstvám napomohli i železné zbrane a strach, ktorý šírili. A snáď aj súčasné sociálne nepokoje vyvolané klimatickou zmenou. Rôznorodosť zúčastnených, ich nejednotnosť a rozptyl spôsobili, že ostrovčeky ich komunít sa postupne asimilovali s okolitým obyvateľstvom. Vysokí nebojácni bojovníci boli ešte istý čas obľúbení ako elitní žoldnieri či osobné strážne družiny kráľov na Blízkom východe.

Kauza morských národov je súčasťou pohybov etník okolo r. 1200 pred Kr. podobnou sťahovaniu národov v Európe v závere antiky. Do tohto kontextu spadá aj trójska vojna, ktorá nemusela byť len epizódou, mohla mať aj významnejšiu úlohu (snáď aj verbovanie spojencov zo vzdialených teritórií).

Po niekoľkých generáciach, keď sa situácia stabilizovala, bola etnická a mocenská konštelácia v Stredomorí iná. Kým niektoré etniká zostali na scéne dejín (Dóri, Etruskovia a i.), pojem morské národy ako označenie celku sa vytratil.

Názov morské národy je odvodeninou zo starej egyptčiny, v ktorej ich nazýva faraón Merenptah "cudzie zeme (alebo národy) z mora" na svojej stéle v Karnaku. Niektorí odborníci považujú morské národy zodpovedné za zánik ríše Chetitov, civilizácie na Cypre a Ugaritu. Časť sa údajne usadila na stredomorskom pobreží ako Filištínci a v Malej Ázii ako Frýgovia a Lýdovia.

Ďalšie morské národy spomínané na Merenptahovom nápise[1] sú:

  • Akawaša – pravdepodobne Achájci mykénskeho Grécka
  • Lukka – Lýkijci zo západnej Anatólie
  • Turša – predkovia Etruskov (Tursenoi po grécky, Tusci po latinsky)
  • Šerden – predkovia Sardíncov
  • Šekleš – predkovia Sicílcov (Sikulov)
  • Watterson, B.: Egypťané. Nakladatelství Lidové noviny, Praha: 2005.

Referencie

upraviť
  1. Watterson, 120

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.