Motor s vnútorným spaľovaním

Motor s vnútorným spaľovaním je tepelný stroj, ktorý využíva chemickú energiu získanú spálením paliva na vykonávanie práce. Spaľovanie prebieha priamo v pracovnom priestore spaľovacieho motora.

Medzi motory s vnútorným spaľovaním patria napríklad:

Pre svoje vhodné vlastnosti sa motory s vnútorným spaľovaním presadili hlavne ako pohonné jednotky dopravných prostriedkov. Vzhľadom na vysoké tlaky a teploty počas spaľovania, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie dobrej účinnosti, sú zároveň výrazným zdrojom znečisťovania životného prostredia.