Mus, po slovensky myš, je rod z čeľade myšovité (Muridae), podčeľade myšorodé (Murinae).

Jeho najvýznamnejším zástupcom je celosvetovo rozšírená myš domová (Mus musculus) - hospodársky škodca, nežiaduci tak v domoch, ako aj hospodárskych budovách, a nepríjemný invázny druh (napr. v Austrálii).

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mus (rod)
  •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Mus (rod)