Veľký prsný sval

(Presmerované z Musculus pectoralis major)

Veľký prsný sval (lat. musculus pectoralis major) je sval, ktorý pokrýva hornú prednú časť hrudníka. Začína sa na kľúčnej kosti, mostíku a chrupkách prvých 6 rebier. Z tohto širokého začiatku sa vlákna zbiehajú a upínajú sa krátkou širokou šľachou na hranu veľkého hrbčeka ramennej kosti (crista tuberculi majoris humeri). Sval spôsobuje pripaženie, predpaženie a pronáciu. Keď sú končatiny fixované pred telom, rozširuje hrudník a je pomocným dýchacím svalom pri vdychu.

Veľký prsný sval