Malý prsný sval (lat. musculus pectoralis minor) je sval, ktorý sa začína na 3 - 5 rebre a upína sa na zobák (lat. processus coracoideus). Ťahá lopatku dopredu a nadol, pri fixovanej lopatke pomáha pri vdychu.