Predný pílovitý sval

(Presmerované z Musculus serratus anterior)

Predný pílovitý sval (lat. musculus serratus anterior) je sval pod veľkým prsným svalom a malým prsným svalom. Odstupuje od prvých rebier a upína sa na prístredný okraj lopatky (margo medialis scapulae). Jeho kontrakcia otáča lopatku tak, že pomáha upažiť, predpažiť a vzpažiť.