Mutualizmus

rozlišovacia stránka

Mutualizmus môže byť:

 • v ekológii:
  • vzájomne prospešné spolunažívanie viacerých organizmov menej tesné než symbióza, pozri mutualizmus (biológia)
  • akýkoľvek vzťah medzi organizmami rôznych druhov
 • v politike a ekonómii:
  • teória alebo doktrína, podľa ktorej je kooperatívny model najvhodnejšia forma organizácie spoločnosti, najmä smer utopického socializmu podľa myšlienok Proudhona, pozri mutualizmus (kooperatívny model) a mutualizmus (Proudhon)
  • vo finančníctve: hypotéza, podľa ktorej by pri pomerne rovnakom daňovom zaťažení každý daňový poplatník podstúpil aj také peňažné obete, z ktorých ostatní majú úžitok, pozri mutualizmus (dane)
  • vo politickom resp. anarchistickom zmysle pojatí Mutualizmus (Proudhon)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.