Myšlienková operácia

Operácia myšlienková je prvok, krok myšlienkovej činnosti, napríklad porovnávanie, rozlišovanie, analýza, syntéza, abstrakcia, generalizácia.

V psychlógii je myšlienková operácia zvonku nezistiteľný psychický proces, ktorého podstatou je práca s informáciami (predstavami, pojmami, symbolmi, obrazmi, psychologickými obsahmi. Jej výsledkom je pochopenie.

Myšlienkové operácie sa členia na analýzu, komparáciu, rozlišovanie, abstrakciu, generalizáciu a triedenie.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.