Náboženská hudba je hudba súvisiaca s textovým či melodickým vyjadrením viery človeka v nadprirodzeno.

Delí sa na: