Nádor prsníka

(Presmerované z Nádory prsníka)

Nádory prsníka rozdeľujeme na 3 veľké skupiny: nezhubné (benígne), tzv. „border-line“ alebo nádory neistého biologického správania, a zhubné (malígne) nádory.

Nezhubné (benígne) nádoryUpraviť

Benígne nádory môžu mať epiteliálny pôvod, zmiešaný pôvod a vzácne i mezenchymálny pôvod.

Benígne nádory epiteliálneho pôvoduUpraviť

Benígne nádory zmiešaného pôvoduUpraviť

Benígne nádory mezenchymálneho pôvoduUpraviť

Nádory neistej biologickej povahyUpraviť

Zhubné (malígne) nádoryUpraviť