Náhodné číslo

Náhodné čísla tvoria postupnosť čísel, ktorej prvky sú hodnotami náhodnej veličiny pri náhodných pokusoch. Výskyt určitého čísla na určitej pozícii postupnosti je náhodný jav a nemožno ho s istotou predpovedať, možno iba určiť jeho pravdepodobnosť.

Uplatnenie náhodných čísel možno nájsť v informatike (kryptografii, numerické metódy, počítačové hry), kde vzhľadom na deterministické chovanie počítačov bývajú nahradené pseudonáhodnými číslami. Pre účely, kde pseudonáhodné čísla nepostačujú (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti), možno generovať náhodné čísla vyhodnotením náhodnej veličiny. Príkladom môže býť meranie intervalov medzi stisnutím klávesov na klávesnici alebo snímaním bieleho šumu u nezapojeného vstupu zvukovej karty. Existujú i hardwarové generátory pseudonáhodných čísel.

Pozri ajUpraviť

  • Náhodný jav – jav, ktorý pri realizácii určitých podmienok buď nastane alebo nenastane, výsledok náhodného pokusu
  • Náhodná veličina – premenná, ktorej hodnota je výsledkem náhodného pokusu
  • Pseudonáhodné číslo – generované náhodné čísla na číslicovom počítači

ZdrojeUpraviť