Námorná míľa

jednotka dĺžky (1 852 m)

Námorná míľa je jednotka dĺžky, ktorá sa používa na určovanie vzdialeností v námorníctve a v letectve. Patrí medzi vedľajšie jednotky medzinárodnej sústavy jednotiek (SI). Často sa používa v medzinárodnom práve ako jednotka vzdialenosti.

Námorná míľa.

Definícia

upraviť
1 NM = 1 852,0 m

V praxi sa námorná míľa delí na 10 káblových dĺžok (cable length, cable)

110 NM = 1 CL = 185,2 m

Historická definícia

upraviť

Jedna námorná míľa bola pôvodne definovaná ako vzdialenosť dvoch bodov na poludníku na hladine mora, ktorých rozdiel v zemepisnej šírke je presne jedna uhlová minúta. Z tejto definície vyplýva, že obvod Zeme na poludníku je teoreticky

60′ × 360° = 21 600 NM = 40 003 200 m = 40 003,2 km

Vzhľadom na skutočnosť, že Zem nie je ideálna guľa, rozdiel v dĺžke jednej uhlovej minúty v zemepisnej šírke na rovníku (1 842,9 m) a póloch (1 861,57 m) je približne 1 %. Podľa IUGG je štandardná dĺžka poludníka 20 003,9314585 km, obvod Zeme na poludníku je teda 40 007,862917 km.

Definícia jednej námornej míle ako uhlového stupňa neplatí pre zemepisné dĺžky (pozdĺž rovnobežky), pretože od rovníka smerom k pólom sa obvod rovnobežiek zmenšuje. Preto je mierka vzdialenosti na námorných mapách len na ľavom a pravom okraji (pozdĺž poludníkov).

Pozri aj

upraviť