Národná zoologická záhrada Bojnice

Súradnice: 48°46′50″S 18°34′37″V / 48,78056°S 18,57694°V / 48.78056; 18.57694

Národná zoologická záhrada Bojnice[1][2] (angl. National Zoological Garden Bojnice) je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955. Jej súčasná rozloha je 41 ha, z čoho viac ako polovicu tvorí expozičná časť. Areál zoo sa nachádza v rekreačnom prostredí kúpeľného mesta Bojnice. Národná zoo Bojnice je jedinou štátnou zoologickou záhradou na Slovensku, jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci svojich aktivít vystavuje živé exponáty, chová ohrozené druhy zvierat, výchovne a edukačne vplýva na verejnosť v oblasti životného prostredia a ochrany biodiverzity, spravuje národné záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy, odborní pracovníci aktívne spolupracujú s orgánmi CITES,Štátnou ochranou prírody, vysokými školami a množstvom iných odborných organizácií v rámci ochrany prírody a životného prostredia, zabezpečuje trvalú starostlivosť o hendikepované živočíchy v rámci prevádzky rehabilitačnej stanice pre zranené vzácne živočíchy z prírody a v neposlednom rade poskytuje návštevníkom relax a oddych.

Pavilón zebier v ZOO Bojnice
Karpatský náučný chodník
Ťava dvojhrbá v ZOO Bojnice

Členstvo v odborných organizáciachUpraviť

Národná zoo Bojnice je riadnym členom vo významných medzinárodných organizáciách: WAZA (Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií), EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií), UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad), WAPCA (Združenie pre ochranu západoafrických primátov), EEKMA (Európska asociácia ošetrovateľov a manažérov chovu slonov) IZE (Medzinárodná asociácia zoo vzdelávacích pracovníkov) a Species360 (Medzinárodná databáza zvierat chovaných v zoo).

Podiel na ochrane prírody doma aj v zahraničíUpraviť

V rámci ochrany európskej fauny Národná zoologická záhrada Bojnice dlhodobo spolupracuje na viacerých projektoch záchrany ohrozených druhov živočíchov na Slovensku ako aj v zahraničí. K najvýznamnejším patrí spolupráca s Tatranským národným parkom pri výskume a imobilizácii kamzíka tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica), a veľmi aktívna spolupráca pri výskume rysa karpatského (Lynx lynx carpathicus) na Slovensku. Súčasťou tohto projektu je v poslednom období úspešná rehabilitácia jedincov z prírody a ich následná reintrodukcia. Ďalej je to spolupráca v rámci záchranného programu repatriácie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Šumavu, pravidelné vypúšťanie odchovaných mláďat plamienky driemavej (Tyto alba) do prírody, alebo chov a spätný návrat jasoňa červenookého (Parnassius apollo) na vybrané lokality v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.

Národná zoo Bojnice sa podieľa aj na záchrane ohrozených druhov svetovej fauny, podporila napr. reintrodukciu v prírode vyhynutého Bažanta Edwardsovho (Lophura edwardsi) odoslaním dvoch odchovaných jedincov priamo do Vietnamu v spolupráci s pražskou zoo. Významná je tiež dlhoročná podpora činnosti združenia pre ochranu západoafrických primátov – WAPCA (West African Primate Conservation Action) a chov jedného z vlajkových druhov tohto projektu, ktorým je kriticky ohrozený mačiak Rolowayov (Cercopithecus roloway).

Kolekcia zvieratUpraviť

Národná zoo Bojnice prezentuje jedinečnú kolekciu zvierat z celého sveta vo viac ako 360 druhoch s celkovým počtom viac ako 2700 exemplárov. Je to najväčšia kolekcia zo všetkých slovenských zoo. Približne 260 druhov z tejto kolekcie vystavuje ako jediná zoo na Slovensku, napr. slony africké či antilopy bongo. V rámci chovu vzácnych a ohrozených druhov zvierat je zapojená do chovu 30 druhov zaradených do EEP (európske záchranné programy), 39 druhov zaradených do ESB (európske plemenné knihy) a 14 druhov zaradených do ISB (medzinárodné plemenné knihy).

Vzdelávanie v zooUpraviť

Národná zoologická záhrada Bojnice realizuje v rámci svojich základných poslaní aj vzdelávanie a výchovu širokej verejnosti. Výučba sa realizuje v areáli zoo a taktiež v priestoroch Centra environmentálnej výchovy (hovorovo nazývané „Zooškola“). „Zooškola“ bola otvorená ako prvá v Československu a doteraz sa teší veľkej popularite. Ponúka široké spektrum vzdelávacích akcií, výučbových programov od materských škôl až po vysokoškolákov, nevynímajúc seniorov, či skupiny so špecifickými potrebami. Výuka je zameraná na ochranu životného prostredia, biodiverzity, na faunu a flóru celého sveta, ako aj na Slovensku. V „Zooškole“ sa ročne zrealizujú rôzne typy edukačných akcií s vyše 10 tisíc osobami.

Výchovné a edukačné pôsobenie zoo je vo forme uceleného systému vzdelávania prostredníctvom rôznych aktivít ako:

 • realizácia výučbových programov
 • odborné prednášky a programy
 • osobitné programy pre špecifické skupiny návštevníkov (špeciálne základné školy, programy pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov, podujatia pre seniorov,...)
 • realizovanie výstav
 • činnosť zookrúžkov

Expozičné celkyUpraviť

 • Pôvodný pavilón Slonov postavený v roku 1984. V roku 2021 bol slávnostne otvorený nový pavilón slonov. Obyvateľkami sú dve slonice (slon africký) Maja a Gula.
 • Naučný chodník karpatskej fauny expozícia vsadená do lesného prostredia funguje aj ako edukatívny prvok ale aj ako prírodné expozície pre viaceré druhy z lesného prostredia. Výbehy vlkov, rysov a menších šeliem, voliéry pre eurazijské spevavé a hrabavé vtáctvo, výbehy pre kozorožcov, takinov, jeleňov, markhurov a iné.
 • Expozícia Medveďov Hnedých.
 • Voliéry Papagájov a exotického vtáctva.
 • Detská Zoo expozícia domácich zvierat (Kozy, Ovce, Somáre, Poníky, Husy,...).
 • Výbehy kopytníkov (Ťavy, Antilopy, Zebry, Jelene,...).
 • Vodné vtáctvo, ostrov a pavilón Lemurov, expozícia tamarínov a pásovcov.
 • Vodné vtáctvo (Plameniaky, Žeriavy, Kačice,...).
 • Voliéry vodného vtáctva (Ibisy, Lyžičiare, Kačice,...).
 • Voliéry dravých vtákov a sov.
 • Voliéry Supov a Kondorov.
 • Australská fauna (Kengury, Emu, exotické vtáctvo).
 • Pavilón primátov (Orangutany, Gibony, Mačiaky,...).
 • Expozície šeliem (Levy, Leopardy, malé šelmy).
 • Výbehy veľkých vtákov (Nandu, Pštrosy, Žeriavy, Zobákorožce,...).
 • Vivárium (akvarijná a terárijna expozícia, expozícia žiab).
 • Expozícia Ázijskej fauny (Pandy, Žeriavy, vodné vtáctvo).
 • Skleník Motýľov/Motýlia záhrada - sezónne

ReferencieUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

 • Informačné materiály ZOO Bojnice