Národné centrum zdravotníckych informácií

slovenská štátna príspevková organizácia

Súradnice: 48°08′41″S 17°07′13″V / 48,144826°S 17,120311°V / 48.144826; 17.120311

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sídlo na Lazaretskej 26 v Bratislave

NCZI vykonáva úlohy v oblasti:

  • informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému,
  • štandardizácie zdravotníckej informatiky,
  • zdravotníckej štatistiky a epidemiológie neinfekčných chorôb,
  • správy národných zdravotníckych administratívnych registrov a národných zdravotných registrov,
  • poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.

Národné centrum zdravotníckych informácií je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva.

Súčasťou NCZI je aj Slovenská lekárska knižnica (SlLK), špeciálna odborná knižnica so zameraním na lekárske vedy a zdravotníctvo, ktorá prostredníctvom svojich služieb podporuje celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov.