Národný front Čechov a Slovákov

Národný front Čechov a Slovákov (čes. Národní fronta Čechů a Slováků, alebo často len Národný front, čes. Národní fronta) bolo v rokoch 1945 – 1990 združenie politických strán (neskôr aj spoločenských organizácií) v Česko-Slovensku, ktoré bolo pôvodne založené s cieľom prevziať riadenie štátu po druhej svetovej vojne.

Volebný plagát Národného frontu z roku 1947

Exilová vláda

upraviť

O jeho vzniku sa rokovalo od roku 1943. Založený bol na moskovských rokovaniach v marci 1945 pri rokovaniach o Košickom vládnom programe. Už vtedy sa ukázalo, že sa exilová vláda prezidenta Beneša nepresadí, no Beneš samotný s utvorením Národného frontu súhlasil.

Od začiatku mala v Národnom fronte rozhodujúci vplyv Komunistická strana Česko-Slovenska, ktorá ho využila na zjednodušenie prevzatia moci. Svoju moc definitívne posilnila 4.-5. apríla 1945, keď sa presadila voči londýnskemu Dočasnému štátnemu zriadeniu a bol vyhlásený Košický vládny program.

Predsedom vlády Národného frontu bol Zdeněk Fierlinger (sociálny demokrat, no veľmi blízky komunistom) od 5. apríla 1945 do 6. novembra 1945, keď bola nahradená druhou Fierlingerovou vládou.

Povojnová úloha

upraviť

Po februári '48 sa Národný front zmenil na jeden z nástrojov totalitného politického systému. Svoju činnosť ukončil 7. februára 1990. Národný front v podstate združoval všetky štátom povolené masové a záujmové organizácie. Zároveň slúžil formálne navonok ako akási komunistická obdoba koalície politických strán v klasických demokratických štátoch.

Od roku 1969 sa organizačne delil na Národný front ČSSR, Národný front ČSR a Národný front SSR.

Zoznam zložiek Národného frontu ČSSR

upraviť

Zoznam zložiek Národného frontu Českej socialistickej republiky

upraviť

Zoznam zložiek Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

upraviť

Externé odkazy

upraviť