Náučný slovník

rozlišovacia stránka

Náučný slovník alebo encyklopedický slovník môže byť:

Encyklopedický slovník môže byť aj:

  • encyklopédia najmenšieho rozsahu, teda rozsahu 1 až 3 zväzkov
  • slovník, ktorý je rovnakou mierou jazykovým slovníkom aj vecným slovníkom (rozšírené najmä vo Francúzsku)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.