N-árna operácia

N-árna operácia (iné názvy: n-prvková/n-členná/n-miestna operácia, operácia, algebr(a)ická operácia, komponovanie) je zobrazenie Mn →M n-tej karteziánskej mocniny množiny M do množiny M.

Dôležitý v definícii je fakt, že operand aj výsledok (nazývaný aj kompozícia) patria do tej istej množiny (M). N-árna operácia je dôležitá pre definíciu algebrickej štruktúry.

Delenie:

  • pre n=1 sa operácia nazýva unárna operácia (jednoprvková operácia, jednočlenná operácia, jednomiestna operácia) - príklad: zobrazenie množiny do seba, priradenie prvku inverzného k danému prvku v grupe
  • pre n=2 sa operácia nazýva binárna operácia (dvojprvková operácia, dvojčlenná operácia, dvojmiestna operácia) - príklad: sčítanie, násobenie
  • pre n=3 sa operácia nazýva ternárna operácia (trojprvková operácia, trojčlenná operácia, trojmiestna operácia)- príklad: priradenie ťažiska trojuholníka k jeho vrcholom atď.

ZdrojeUpraviť