NGOizmus je slangový hanlivý výraz českého pôvodu označujúci spôsob presadzovania politického názoru nevládnymi organizáciami (angl. NGO) mimo štandardnú demokratickú cestu (voľby), chápaný ako určitá forma nátlaku na spoločnosť.

Autorom pojmu je Václav Klaus, druhý prezident Česka. NGOizmus si podľa neho dáva za svoj cieľ presadzovanie politických myšlienok, ktoré sú často radikálne a zastáva ich iba malá skupina ľudí, ktorá by svoj názor nemohla presadiť „štandardnou cestou“ (bráni tomu napr. volebná klauzula). Tento spôsob je presadzovaný predovšetkým feminizmom, radikálnym ekologizmom alebo rôznymi hnutiami za „rovnoprávnosť“ a „politickú korektnosť“.

Pozri ajUpraviť