Nadpráporčík je vojenská hodnosť, ktorá sa používa aj v iných zboroch a organizáciách. Zvyčajne je hierarchicky zaradená medzi práporčíkov.

Nadpráporčík (OR-9a)

Na Slovensku Upraviť

V Ozbrojených silách SR Upraviť

V Ozbrojených silách Slovenskej republiky je najbližšia nižšia hodnosť je práporčík, najbližšia vyššia je poručík. Predpoklady na dosiahnutie hodnosti získavajú vojaci OS SR absolvovaním práporčíckého kurzu organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pričom musia dosiahnuť hodnosti aspoň čatár alebo rotný.[1] V prvom roku služby v OS SR nadpráporčík zarobí 990 € mesačne, vo viac než 27. roku 1 583 €.[2]

nižšia hodnosť
Práporčík
 

(Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
Nadpráporčík

vyššia hodnosť
Poručík

Iné použitie Upraviť

Hodnosť sa používa aj v Hasičskom a záchrannom zbore. Podľa zákona 315/2001 Z. z. (Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore) je najbližšia nižšia hodnosť práporčík, najbližšia vyššia je podporučík.[3] Hodnosť práporčík sa používa v colnej sekcii Finančného riaditeľstva SR. Najbližšia nižšia hodnosť je v tomto prípade tiež práporčík, najbližšia vyššia je podporučík.[4]

Pozri aj Upraviť

Referencie Upraviť

  1. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, [cit. 2012-12-29]. Dostupné online.
  2. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, [cit. 2012-12-28]. Dostupné online.
  3. Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2012-12-30]. Dostupné online.
  4. Bratislava: Colný úrad Bratislava, [cit. 2012-12-30]. Dostupné online.

Pozri aj Upraviť