Nadsemenník (lat. epididymis) je orgán cicavcov pri semenníku, tvorený najmä kanálikmi, ktoré ústia do močovej rúry alebo kloaky.

Semenník a nadsemenník (vľavo, č. 1): hlava – č. 2, lalôčiky semenníka – č. 3, telo – č. 4, chost – č. 5; kanálik nadsemenníka – č. 6, semenovod – č. 7

Nadsemenník človeka upraviť

Nadsemenník je podlhovastý úzky párový orgán podobajúci sa stočenému kanáliku, ktorý prebieha pozdĺž zadného okraja semenníka. Skladá sa z hlavy semenníka (caput epididymidis), tela semenníka (corpus epididymidis) a chvosta semenníka (cauda epididimydis), ktorý pri dolnom póle semenníka náhle zatáča nahor a prechádza do semenovodu (ductus deferens). Vlastný obsah nadsemenníka tvoria kanáliky: vývodné kanáliky semenníka/vývody semenníka (ductuli efferentes testis), lalôčiky semenníka (lobuli epididymidis; lalôčiky, ktoré obsahujú každý jeden stočený kanálik) a kanálik nadsemenníka (ductus epididymidis), do ktorého sa napájajú lalôčiky. Dĺžka celého kanálika by bola po rozvinutí 6 metrov.

Nadsemenník je ako zásobáreň zrelých spermií, ktoré doň prichádzajú zo semenníka. V prostredí kyslého sekrétu nadsemenníka (v pH 6,48 – 6,61) sa zastaví pohyblivosť spermií, takže sa ich energetická zásoba nevyčerpá. Pred negatívnym vplyvom kyslého prostredia sú spermie chránené koloidným obalom, ktorý si prinášajú z testikulárnej tekutiny. Spermie sa pohybujú pasívne (pohybom riasiniek buniek výstelky a peristaltickým pohybom svalových buniek kanálikov), cesta nadsemenníkom im trvá asi 8 – 17 dní. Keď nie sú uvoľnené ejakuláciou, dôjde k ich postupnému autolytickému rozpadu. Fagocytujú ich makrofágy, ktoré sa nazývajú spermatofágy.