Naftový motor v širšom zmysle je piestový spaľovací motor poháňaný ťažkými kvapalnými palivami, teda motorovou naftou a inými produktami z ropy (napr. vznetový naftový motor, žiarový naftový motor).[1] V užšom zmysle len vznetový naftový motor (iné názvy: Dieselov motor, dieselový motor, diesel)

Naftový motor z roku 1906

Okrem bývalých žiarových naftových motorov je spoločným znakom naftových motorov vysoké stlačenie vzduchu vo valci, čím sa vzduch zahreje na vysokú teplotu spôsobujúcu vznietenie paliva.

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vznetový motor

Referencie upraviť

  1. naftový motor. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok IV M – Pol. Praha : Academia, 1986. 992 s. S. 398.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.