Najnovšie dejiny je obdobie dejín ľudstva buď od roku 1918, alebo od roku 1945 dodnes. Je to časť moderných dejín nasledujúca po novších dejinách, alebo v iných deleniach obdobie nasledujúce po novoveku.

Kultúrnou náplňou najnovších dejín je súčasná kultúra so súčasnou filozofiou. súčasnou vedou, súčasným umením, súčasným náboženstvom atď.