Najvyššia futbalová súťaž na Slovensku

Najvyššia futbalová súťaž na Slovensku sa začala hrať v roku 1934 po tom, ako Československá asociácia footballová (ČSAF) reorganizovala súťaže a amatérsky poriadok. Výsledkom bolo zrušenie profesionalizmu, premenovanie najvyššej česko-slovenskej súťaže na Štátnu ligu a vytvorenie 5 skupín divízie – stredočeskej, českého vidieka, moravskej, nemeckej a slovenskopodkarpatoruskej, ktorá bola spoločná pre všetky kluby Slovenska, Podkarpatskej Rusi a Maďarského zväzu. Na spoločnom stretnutí zástupcov slovenský futbalových žúp s generálnym sekretárom ČSAF Karlom Petrů 26. novembra 1933 v Piešťanoch sa rozhodlo o územnom rozdelení Slovenskopodkarpatoruskej divízie na západnú a východnú skupinu. Víťazi skupín bojovali o majstra Slovenska a možnosť hrať kvalifikáciu o postup do Štátnej ligy. Momentálne je ňou Niké liga.

Historické názvy

upraviť
 • 1934 – Divízia
 • 1939 – Pohár Štefana Jakubca
 • 1939 – Slovenská liga
 • 1945 – Divízia
 • 1948 – Oblastná súťaž
 • 1949 – Zemská súťaž
 • 1950 – Oblastná súťaž
 • 1951 – Krajská súťaž
 • 1955 – Oblastná súťaž
 • 1960 – 2. liga
 • 1965 – Divízia
 • 1969 – 3. liga
 • 1974 – Slovenská národná liga
 • 1981 – 1. slovenská národná liga
 • 1993 – 1. liga
 • 1997 – Mars superliga
 • 2002 – 1. liga
 • 2003 – Corgoň liga
 • 2014 – Fortuna liga
 • 2023 – Niké liga

Systém jednotlivých ročníkov

upraviť
 • 1934 – 1938
Hralo sa v dvoch skupinách Západ a Východ, víťazi hrali o majstra Slovenska a o postup do kvalifikačných bojov o Štátnu ligu.
 • 1939 – 1944
Po vyhlásení slovenského štátu 15. marca 1939 sa na jar 1939 hrala ligová pohárová súťaž. Na jeseň 1939 sa začala hrať Slovenská liga, ktorá trvala až do vypuknutia Slovenského národného povstania.
 • 1945 – 1950
Po skončení 2. svetovej vojny bola v roku 1945 obnovená Štátna liga a 4 skupiny divízie (už bez nemeckej skupiny). Slovenská divízia sa hrala v troch skupinách, pričom víťazi hrali o majstra Slovenska a o postup do kvalifikačných bojov o Štátnu ligu. Od sezóny 1946/47 sa hrala už len jedna skupina a víťaz postupoval priamo do Štátnej ligy. Na jeseň 1948 sa hrala neoficiálna súťaž bez postupu a zostupu, nakoľko sa prechádzalo na systém jar/jeseň.
 • 1951 – 1954
Boli zrušené oblastné súťaže, druhou najvyššou súťažou sa stali krajské súťaže, na Slovensku bolo 6, neskôr 7 skupín.
 • 1955 – 1960
Bola obnovená Oblastná súťaž, ktorá sa na Slovensku hrala v dvoch skupinách. Víťazi oboch skupín postupovali do Moravsko-Slovenskej skupiny II. ligy. V sezóne 1957/58 sa hralo trojkolo, nakoľko sa opäť prechádzalo na systém jeseň/jar.
 • 1961 – 1965
Bola vytvorená samostatná slovenská skupina II. ligy, víťaz postupoval priamo do I. ligy.
 • 1966 – 1969
Samostatná skupina II. ligy bola zrušená, najvyššou súťažou boli opäť dve skupiny divízie. Víťazi oboch skupín postupovali do Moravsko-Slovenskej skupiny II. ligy.
 • 1970 – 1993
V súvislosti s federálnym usporiadaním štátu bol vytvorený nový systém súťaži. Bola vytvorená celoštátna II. liga (zrušená v roku 1977) a 3 skupiny III. ligy, jedna na Slovensku, ktorá sa po 5 rokoch premenovala na Slovenskú národnú futbalovú ligu.
 • 1993 – súčasnosť
S rozpadom Česko-Slovenska bola vytvorená 1. liga Slovenskej republiky.

Prehľad víťazov

upraviť

Literatúra

upraviť
 • Štefan Mašlonka, Jozef Kšiňan: Zlatá kniha futbalu na Slovensku, Šport 1988
 • Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu, Libri 1997
 • Ján Beňuška: Stredoslovenský futbal (1921-2011), SsFZ 2011