Naklonená rovina je rovný povrch nastavený v uhle inom ako pravý uhol proti horizontálnemu povrchu. Naklonená rovina umožňuje človeku prekonať veľký odpor aplikovaním relatívne malej sily cez väčšiu vzdialenosť než má byť teleso zdvihnuté. V stavebníctve sa sklon (pomer stúpania/klesania) často nazýva stupeň alebo gradient. Naklonená rovina je jeden z veľmi známych jednoduchých strojov.

Príklad naklonenej roviny

Vzťahy síl na naklonenej rovine: h - výška l - dĺžka; G = tiaž; F = sila; m = hmotnosť telesa na naklonenej rovine; g = gravitačné zrýchlenie; α = uhol zvieraný naklonenou rovinou a rovinou kolmou na vektor gravitačného zrýchlenia; W = práca, ktorú vykonáme aby sme teleso posunuli po naklonenej rovine pri zanedbaní trenia

Platí:


= sklon naklonenej roviny v %

Príklady naklonených rovín upraviť

Príklady naklonených rovín sú rampa, svahové cesty a kopce, dláto, sekera, pluh, pneumatické kladivo, tesárska rovina a klin. Väčšina kanonických príkladov naklonenej roviny je sklonený povrch; napríklad výškový rozdiel cesty na most.

Iné projekty upraviť