Nedeľa Božieho milosrdenstva

Druhá veľkonočná nedeľa, od roku 2000 Nedeľa Božieho milosrdenstva (v minulosti nazývaná Biela nedeľa; lat. Dominica in albis) je posledný deň veľkonočnej oktávy v rímskokatolíckej cirkvi. Názov pochádza zo zvyku, že novokrstenci tohto dňa naposledy nosili biele rúcho,[1] do ktorého boli oblečení pri krste vo veľkonočnú vigíliu. Liturgická farba dňa je biela.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Kráľ Milosrdenstva
Kráľ Milosrdenstva
Iný názovDruhá veľkonočná nedeľa
Druhkresťanský sviatok
Dátumprvá nedeľa po Veľkej noci, posledný deň veľkonočnej oktávy
Súvisí sVeľká Noc,
Kráľ Milosrdenstva

Pred liturgickou reformou 2. vatikánskeho koncilu sa k novokrstencom obracalo epištolné čítanie (1 Peter 2,2-10, ktoré začínalo slovami: „quasi modo geniti“ (ako novonarodené deti), preto sa nedeľa nazývala (a v evanjelických cirkvách sa tak stále nazýva) tiež Quasimodogeniti.

Pendantom v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi je Tomášova nedeľa (Nedeľa Antipaschy).

Dňa 30. apríla 2000 stanovil pápež Ján Pavol II. pre rímskokatolícku cirkev na prianie poľskej rehoľníčky svätej Faustíny Kowalskej (ktorú o to Ježiš vo zjaveniach požiadal) tento deň ako Nedeľu Božieho milosrdenstva.[2][3]

  • Bílá neděle

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_ned%C4%9Ble

ReferencieUpraviť