Nefrológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá obličkami a ich ochoreniami.