Negácia (z lat.) je logické prevrátenie hodnoty alebo výroku. Označuje sa znakom alebo apostrofom za výrokom '. Ak máme výrok , potom negácia výroku môže vyzerať takto alebo .

Negácia výroku upraviť

Negácia výroku   je výrok, ktorý vytvoríme popretím pravdivosti daného výroku pomocou logickej spojky „nie“ alebo „nie je pravda, že“.

Pravdivostná hodnota negácie výroku   je opačná ako pravdivostná hodnota výroku  .

   
0 1
1 0

Externé odkazy upraviť