Negramotnosť znamená aj nevzdelanosť, nekultúrnosť.

Negramotnosť (z gr. gramma = písmeno cez rus. gramota = listina a gramotnosť)[1] alebo analfabetizmus alebo analfabetstvo[2] (z gréc. an-alfabétos) je neznalosť čítania a písania.[3][4]

Negramotnosť vo svete za rok 2000

Negramotnosť má tieto stupne[1]:

 1. integrálna negramotnosť - daný jedinec sa nikdy neučil čítať a písať
 2. opätovná alebo spätná negramotnosť - jedinec sa učil čítaniu a písaniu, ale v dôsledku chýbajúcej praxe to zabudol
 3. pologramotnosť (semialfabetizmus) - ovládanie iba čítania[5]
 4. funkčná negramotnosť - nedostatočné ovládanie čítania a písania vzhľadom k prostrediu daného jedinca
 5. všeobecná kultúra negramotnosť - rôzne formy nevzdelanosti a medzier vo vzdelaní

Rozšírenie negramotnosti

upraviť

Negramotnosť sa na slovenskom území podľa dostupných zdrojov vyvíjala nasledovne[4]:

 • 1830 - 70 % obyvateľstva (v slovenských župách Uhorska)
 • 1850 - 51 % obyvateľstva (v slovenských župách Uhorska)
 • 1910 - 27 % obyvateľstva (v slovenských župách Uhorska), 43 % u Slovákov
 • 1920 - 15 %
 • 1930 - 8,1 %

Napr. vo Francúzsku sa negramotnosť vyskytovala do konca 19. storočia v Bretónsku a na juh od rieky Loira.[6]

Referencie

upraviť
 1. a b negramotnosť. In: Výchova a vzdelávanie dospelých: andragogika: terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 547 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 7.) ISBN 80-08-02814-9.
 2. . In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 3. negramotnosť. In: ĎURIČ, Ladislav; BRATSKÁ, Mária, a kol. Pedagogická psychológia: terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 5.) ISBN 80-0-802498-4. S. 196 – 197.
 4. a b negramotnosť. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 624.
 5. gramotnosť. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 283.
 6. FURET, François. Francouzská revoluce. Preklad Jana Smutná-Lemmonierová. Vyd. 1. Zväzok 2., Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho (1815 – 1880). Praha : Argo, 2007. 396 s. (Dějiny Evropy; zv. 11.) ISBN 978-80-7203-851-0. S. 108 – 109.