Nemecká marka (nem. Deutsche Mark) skratka DEM alebo DM bola mena používaná v Nemeckej spolkovej republike (do roku 1990 len v Západnom Nemecku) v rokoch 19482001. Vystriedala ríšsku marku. V roku 2002 ju nahradilo euro.

Minca s nominálnou hodnotou 1 DEM
Nemecká marka bol spočiatku aj názov meny NDR, pozri Marka (NDR).

Mince:1,2,5,10,50 fenikov,1,5,10 mariek

Bankovky:5,10,20,50,100,200,500,1000 mariek

Pozri aj

upraviť