Nemecká ríša (1871 – 1945)

oficiálny názov nemeckého národného štátu od roku 1871 do roku 1945 a názov Nemecka do roku 1949

Nemecká ríša (nem. Deutsches Reich) bol oficiálny názov prvého Nemeckého štátu v období medzi rokmi 1871 a 1943 resp. 1945.

Nemecká ríša (1871–1918)

Dejiny upraviť

Nemecké cisárstvo bolo vyhlásené 18. januára 1871 v zrkadlovej sále vo Versailles po víťazstve Severonemeckého spolku v prusko-francúzskej vojne. Jeho vládnucim rodom boli Hohenzollernovci. Prvým cisárom bol Viliam I. a prvým kancelárom bol Otto von Bismarck. Po Viliamovej smrti v roku 1888 na trón nastúpil jeho syn Fridrich III., ale ten zomrel ešte v tom istom roku. Po jeho smrti sa vlády ujal Viliam II., ktorý panoval až do roku 1918, kedy po porážke v prvej svetovej vojne abdikoval. Pre nemecký štát v rokoch 1918-1933 sa používa aj označenie Weimarská republika, napriek tomu, že oficiálny názov krajiny aj naďalej znel Nemecká ríša. Obdobie medzi rokmi 1933 a 1943, kedy sa moci chopili nacisti, je známe aj ako tzv. Tretia ríša. Od 26. júna 1943 sa štát polooficiálne označoval aj ako Veľkonemecká ríša.

Nemecká ríša fakticky zanikla 8. mája 1945 kapituláciou nemeckých vojsk na konci druhej svetovej vojny, de iure bol jej názov zmenený 23. mája 1945. Nemecko bolo v nasledujúcom období rozdelené na okupačné zóny. V roku 1949 sa konštituovali Západné Nemecko (Nemecká spolková republika) ovládaná USA, Francúzskom a Spojeným kráľovstvom a Východné Nemecko (Nemecká demokratická republika) ovládané ZSSR (a komunistami).

Iné projekty upraviť