Nemetropolitné grófstvo

Nemetropolitné grófstvo (ang. nonmetropolitan county, tiež shire county), je spolu s metropolitným grófstvom jedným zo štyroch stupňov správneho členenia Anglicka. Počet obyvateľov týchto grófstiev je medzi 300 000 až 1 400 000.

Dejiny upraviť

Zákon o miestnej samospráve z roku 1972, platný od 1. apríla 1974, rozdelil Anglicko, okrem oblasti Veľkého Londýna a šiestich veľkých konurbácií, na 39 nemetropolitných grófstiev. Každé z nich bolo ďalej rozčlenené na dva až štrnásť nemetropolitných dištriktov. Tým bol vytvorený jednotný dvojúrovňový systém samosprávy v ktorom bola radám grófstva pridelená napríklad správa vzdelania, požiarnej ochrany a policajnej služby.

Hranice týchto grófstiev boli väčšinou založené na existujúcich hraniciach administratívnych grófstiev i keď zahŕňali veľa zmien. Grófstva boli vytvorené na základe veľkých dištriktov alebo zlúčením malých grófstiev.

Súčasnosť upraviť

Od roku 1992 prevládol názor, že dvojúrovňový systém správy by mal byť upravený na jednoúrovňový. Hlavnými zástancami boli zastupitelia dištriktov z ktorých boli vytvorené grófstva. Postupne bol, v niektorých oblastiach krajiny, do praxe zavádzaný systém kedy niektoré dištrikty (väčšinou v okolí väčších miest) boli vyčlenené zo správy rád grófstiev a premenené na samostatné správne celky označované novým anglickým termínom Unitary authority.

Podľa zákona o miestnej samospráve z roku 2007 sa systém jednoúrovňových správnych obvodov od roku 2009 ďalej rozširuje.

S tým ako sa hranice pôvodných grófstiev menili vznikol systém ceremoniálnych grófstiev predstavujúcich územné celky pre zastupovanie panovníka (v súčasnosti skôr len pre ceremoniálne účely).

Zoznam nemetropolitných grófstiev upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Anglická nemetropolitní hrabství na českej Wikipédii.