Neofašizmus je ideológia alebo hnutie usilujúce sa obnoviť fašizmus. Rozvíja sa po 2. svetovej vojne. Usiluje sa obnoviť korporatívne formy fašistickej diktatúry.

V širšom slova zmysle predstavuje neofašizmus tendencie k dosiahnutiu fašistických cieľov násilnými metódami - v súčasnej dobe najmä demonštráciami organizovanej sily a teroristickými aktami.

K najsilnejším neofašistickým stranám patrí Talianske sociálne hnutie - Národná pravica v Taliansku, Nacionálny front vo Francúzsku, Nacionálno demokratická strana v Nemecku.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.