Neoproterozoikum je posledná, najmladšia éra proterozoika. Časový interval trvania je 1 000 – 542 mil. rokov. Predchádzalo mu mezoproterozoikum a po ňom nasledovalo fanerozoikum (kambrium).

Neoproterozoikum
Zaradenie
Éra proterozoika
← mezoproterozoikum paleozoikum →
Časové rozpätie neoproterozoika
(v miliónoch rokov)
Začiatok 1 000
Koniec 542 (± 0,3)
Trvanie 458
Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 predkambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
tón
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryak
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadean

Rozdelenie upraviť

Neoproterozoikum sa rozdeľuje na tri útvary[1]:

Jednotlivé regióny používali rôzne označenia konca (alebo celého) neoproterozoika: Čína sinium, ruskí geológovia vendium, v Austrálii a Severnej Amerika ediakarium, ďalšie názvy boli varangium, protokambrium, eokambrium alebo prekambrium. V roku 2004 prijalo ako oficiálny názov najmladšej periódy neoproterozoika označenie ediakarium.

Vývoj upraviť

Začiatok neoproterozoika sprevádza rozpad superkotinentu Rodinia, s jeho rozpadom je pravdepodobne spojené aj masívne zaľadnenie celej Zeme, známe aj pod názvom Zem-snehová guľa. Zaľadnenie však neprebehlo naraz ale malo najmenej dve fázy: staršiu sturtskú a mladšiu varangerskú fázu. Približne pred 600 mil. rokmi sa sformoval nový superkontinent Pannotia.

Koncom varangerského zaľadnenia sa začínajú hromadnejšie objavovať mnohobunkové organizmy (hoci keď prvé mnohobunkovce sa vyskytovali už aj skôr), rastlinné aj živočíšne. Z rastlinných sú to prevažne riasy, zo živočíšnych najmä bezschránkové organizmy.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. Pelech, O., Michalík, J., Aubrecht, R., Fordinál, K., Hudáčková, N., Kohút, M., Kováčová, M., Levická, J., Lintnerová, O., Maglay, J., Moravcová, M., Ondrejka, M., Potfaj, M., Reháková, D., Sabol, M., Schlögl, J., Sliva, Ľ., Soták, J., Šarinová, K., Šujan, M., Vančová, I. & Vozárová, A., 2021: Slovenská verzia medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky. Mineralia Slovaca, 53, 2, 103 – 114.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Proterozoikum (2 500 – 542 mil. rokov)
Paleoproterozoikum
(2 500 – 1 600)
Mezoproterozoikum
(1 600 – 1 000)
Neoproterozoikum
(1 000 – 542)