Neoproterozoikum

Neoproterozoikum je posledná, najmladšia éra proterozoika. Časový interval trvania je 1 000 – 542 mil. rokov. Predchádzalo mu mezoproterozoikum a po ňom nasledovalo fanerozoikum (kambrium).

Neoproterozoikum
Zaradenie
Éra proterozoika
← mezoproterozoikum paleozoikum →
Časové rozpätie neoproterozoika
(v miliónoch rokov)
Začiatok 1 000
Koniec 542 (± 0,3)
Trvanie 458

RozdelenieUpraviť

Neoproterozoikum sa rozdeľuje na tri periódy:

Jednotlivé regióny používali rôzne označenia konca (alebo celého) neoproterozoika: Čína sinium, ruskí geológovia vendium, v Austrálii a Severnej Amerika ediakarium, ďalšie názvy boli varangium, protokambrium, eokambrium alebo prekambrium. V roku 2004 prijalo ako oficiálny názov najmladšej periódy neoproterozoika označenie ediakarium.

VývojUpraviť

Začiatok neoproterozoika sprevádza rozpad superkotinentu Rodinia, s jeho rozpadom je pravdepodobne spojené aj masívne zaľadnenie celej Zeme, známe aj pod názvom Zem-snehová guľa. Zaľadnenie však neprebehlo naraz ale malo najmenej dve fázy: staršiu sturtskú a mladšiu varangerskú fázu. Približne pred 600 mil. rokmi sa sformoval nový superkontinent Pannotia.

Koncom varangerského zaľadnenia sa začínajú hromadnejšie objavovať mnohobunkové organizmy (hoci keď prvé mnohobunkovce sa vyskytovali už aj skôr), rastlinné aj živočíšne. Z rastlinných sú to prevažne riasy, zo živočíšnych najmä bezschránkové organizmy.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

Proterozoikum (2 500 – 542 mil. rokov)
Paleoproterozoikum
(2 500 – 1 600)
Mezoproterozoikum
(1 600 – 1 000)
Neoproterozoikum
(1 000 – 542)