Nepriama daň je daň, ktorá sa platí „nepriamo“ prostredníctvom jej zaplatenia v cene tovaru a služby, teda daň pri ktorej platiteľ dane a daňovník nie sú tá istá osoba.

Na Slovensku existujú tieto nepriame dane: