Nergal (kráter)

Nergal je kráter na Jupiterovom mesiaci Ganymedes s priemerom približne 9,6 km. Má zreteľný pokrývku vyvrhnutým materiálom, ktorá je tmavšia bližšie ku kráteru a svetlejšia vo väčšej vzdialenosti. Vnútorná oblasť tohto materiálu je charakteristická laločnatým vzhľadom, ktorý svedčí o prúde tekutého (alebo kašovitého) materiálu po povrchu. Tento prúd bol pravdepodobne vytvorený rozpusteným ľadovým materiálom povrchu rozpusteným pri uvoľnení energie počas kolízie, ktorá tento kráter vytvorila.

Obrázok kráteru Nergal vytvorený sondou Galileo