Neskorá bronzová doba

Neskorá bronzová doba (alebo lingvisticky nesprávne neskorá doba bronzová) je v niektorých deleniach posledná fáza bronzovej doby. Na Slovensku bola v rokoch 1000 – 850/800/750/700 pred Kr. Niekedy sa zaraďuje spolu s mladou bronzovou dobou (ako mladá bronzová doba v širšom zmysle).

Charakteristika pre Európu upraviť

V strednej Európe v tomto období pozorujeme rozvinuté orbové poľnohospodárstvo, kovové kosáky, sekery a dláta uľahčujú prácu s drevom. Ženy sa ozdobujú šperkami, vyššie vrstvy používali bronzové nádoby. Bojovníci majú dokonalé meče, kópie, prilby, panciere. Hustota obyvateľstva rastie. Kmene sa spájajú do celkov na čele s významnými vodcami (pochovávali ich do hrobiek s bohatou výstrojov).

V celej Európe prevládlo žiarové pochovávanie na rozsiahlych pohrebiskách (popolnicové polia).

V tomto období vznikajú zárodky neskôr známych národov, konkrétne Keltov a Ilýrov. Okrem toho sa na Slovensku už používalo a spracúvalo železo, ale zatiaľ ešte nie natoľko, aby sa toto obdobie zaradilo do železnej doby.

Slovensko upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Mladá a neskorá bronzová doba na Slovensku

Západ:

Východ: