Priemer: 48 km
Jasnosť:
Veľká polos (v km):
Obeh (v dňoch): 9373,99
Excentricita: 0,4945
Inklin. (stupne): 132,585

Neso je prirodzený satelit Neptúna.