Netscape Navigator

webový prehliadač

Netscape Navigator, tiež známy ako Netscape, bol webový prehliadač extrémne rozšírený v 90. rokoch 20. storočia. Svojho času bol najrozšírenejším prehliadačom na trhu, no do roku 2002 prakticky zmizol, do istej miery aj vďaka zahrnutiu prehliadača Internet Explorer do operačných systémov Windows od Microsoftu, a slabej inovácii koncom 90. rokov. V roku 1998 firma Netscape Communications Corporation uvoľnila zdrojové kódy pripravovanej verzie 5.0 a tak samotný vývoj začala zastrešovať organizácia Mozilla, ktorá sa rozhodla pre rozsiahle zmeny kódu prehliadača. Posledné verzie prehliadačov Netscape tak boli vydané na báze prehliadačov Mozilla Suite (Netscape v6.X a v7.x) a Mozilla Firefox (Netscape Browser 8.x, Netscape Navigator 9.0.0.x).

História upraviť

Vznik a vzostup upraviť

Marc Andreessen, zamestnanec NCSA a vedúci tímu, ktorý vytvoril NCSA Mosaic, založil v roku 1994 spolu s Jimom Clarkom (ktorý bol predtým zakladateľom Silicon Graphics) spoločnosť Mosaic Communications Corporation. Firma však bola nútená prestať používať názov Mosaic a bola premenovaná na Netscape Communications Corporation.

V priebehu roka 1994 bolo uvoľnených niekoľko betaverzií a pred koncom roka bola vydaná prvá stabilná verzia prehliadača Netscape 1.0. Prehliadač bolo možné stiahnuť z webu zdarma alebo zakúpiť na disketách a neskôr na CD.

S nástupom rozšírenia internetu pre bežných užívateľov od polovice 90. rokov rástla aj príťažlivosť Netscape. Jeho výhodou bolo, že bol zdarma pre nekomerčné použitie a tiež, na rozdiel od konkurenčných prehliadačov, bol schopný zobraziť stránku pred stiahnutím obrázkov a dynamicky ju upraviť po ich stiahnutí. To bol výrazný rozdiel oproti iným prehliadačom, pri ktorých užívateľ (neraz celé minúty pri pripojení prostredníctvom modemu) čakal pred prázdnym monitorom na stiahnutie celého obsahu stránky a následné vykreslenie.

Koncom 90. rokov Netscape prišiel s významnými inováciami ako boli tzv. koláčiky (cookies), JavaScript a rámce (frames). Tieto vylepšenia sa neskôr stali štandardami W3C, ale v tom čase boli vnímané ako kontroverzné.

Kontroverzia však nezabraňovala Netscape získať významný trhový podiel. Prehliadač bol rozšírený na množstve platforiem, napr. Windows (Windows 3.1, 95, 98, NT), Macintosh, Linux, OS/2, a mnohé verzie Unixu ako DEC, Sun Solaris, BSDI, IRIX, AIX a HP-UX. Zároveň bolo ovládanie v rôznych systémoch veľmi podobné a intuitívne a Netscape mal už v polovici 90. rokov viac ako 50-percentný podiel na trhu prehliadačov.

Pád upraviť

Microsoft vnímal úspech Netscape ako hrozbu pre hegemóniu operačných systémov Windows. Netscape totiž experimentoval s prácou na rôznych druhoch súborov prostredníctvom okna prehliadača, nezávisle od operačného systému. Microsoft získal licenciu na zdrojové kódy prehliadača Mosaic prostredníctvom firmy Spyglass a vytvoril z nich Internet Explorer.

Nasledoval zápas medzi Internet Explorerom a Netscape, ktorý je dnes známy ako vojna prehliadačov. Verzie 1.0 a 2.0 Internet Explorera boli výrazne slabšie ako Netscape, verzia 3.0 z roku 1996 začala konkurenciu dobiehať a v roku 1997 s verziou IE 4.0 začal súboj vyhrávať Microsoft, čomu výrazne pomohlo, že IE sa stal súčasťou inštalácie systému Microsoft Windows 95 SR1 (pôvodná verzia neobsahovala prehliadač ani podporu TCP/IP protokolu). Po vydaní verzie IE 5.0 (1998), ktorá bola výrazne stabilnejšia ako predchádzajúca, sa trhový podiel Netscape začal výrazne zmenšovať. Microsoft bol za integrovanie webového prehliadača po dlhotrvajúcich súdnych sporoch a odvolanaich právoplatne odsúdený pre monopolné praktiky a nekalú súťaž ako v USA, tak aj Európske únii na zaplatenie pokút dosahujúcich takmer miliardu dolárov. Dominantné postavenie stratil Microsoft po niekoľkých rokoch ako následok vzostupu projektu Mozilla Firefox, ktorý bol odštartovaný práve firmou Netscape v roku 1998.