Sieťový prenosový protokol tlače

Sieťový prenosový protokol tlače (angl. network news transfer protocol), skr. NNTP, je internetový protokol, ktorý sa používa na čítanie a posielanie Usenet článkov, takisto ako na transfer článkov medzi servermi sieťových článkov. Brian Kantor z Kalifornskej univerzity, San Diego a Phil Lapsley z Kalifornskej univerzity, Berkeley dokončili RFC 977, špecifikáciu pre Network News Transfer Protocol v marci 1986. Medzi ďalších prispievateľov patrili Stan Baylor z College of Medicine a Erik Fair z Apple Computer.

Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

Usenet bol pôvodne vyvinutý v súvislosti so sieťou UUPC, kde sa väčšina článkov prenášala medzi počítačmi prostredníctvom pripojenia cez telefónne linky. Čitatelia a prispievatelia sa museli prihlasovať na tie isté počítače, ktoré hosťovali servre, pričom čítali priamo z lokálneho disku.

Keď sa používanie LAN a internetu rozšírilo, žiadalo sa, aby bol čitateľom článkov elektronickej konferencie umožnený prístup z osobného počítača. Preto sa hľadal spôsob ako využiť internet na prenos článkov. Vývojári sa rozhodli vytvoriť nový protokol podobný SMTP, ktorý by slúžil na čítanie elektronických konferencií. Pre NNTP bol určený port 119. Keď sa klienty napoja na server sieťových článkov prostredníctvom SSL, využíva sa TCP port 563, často označovaný ako NNTPS.

Využitie tohto protokolu je stále veľmi široké. Iný protokol, ktorý môže slúžiť na čítanie elektronických konferencií (nekompatibilných s NNTP servermi) je IMAP.