Neurotonikum je liek celkovo posilňujúci organizmus, najmä pri rekonvalescencii, málokrvnosti, stavoch únavy, nechutenstve a pod. Býva to obyčajne horčinová látka, zlúčenina železa, vápnika, vitamín a pod. Jedná sa o obsolentnú skupinu liekov (podobne ako tzv. roboranciá, "posilňujúce" lieky, ktorých mechanizmus účinku nie je známy a účinnosť nie je preukázaná), ktorá nie je zahrnutá v Anatomicko-terapeuticko-chemickom klasifikačnom systéme liekov (ATC klasifikácia), ktorý spravuje Svetová zdravotnícka organizácia a v EphMRA klasifikácii je táto kategória prázdna.

Externé odkazy upraviť