Neutralizácia (chémia)

(Presmerované z Neutralizácia)

Neutralizácia je chemická reakcia kyseliny a zásady. Reakcia je založená na arrheniovej teórii kyselín a zásad, keď vo vodnom roztoku kyseliny dochádza k ionizácii:

HA ↔ H+ + A-

a vo vodnom roztoku hydroxidu:

MOH ↔ M+ + OH-

Roztok kyseliny je kyslý, jeho pH je menšie ako 7. Roztok zásady má naopak pH vyššie ako 7. Pri zmiešaní roztokov kyseliny a zásady dochádza k zlúčeniu vodíkových a hydroxidových iónov za vzniku vody:

H+ + OH- ↔ H2O

Voda ako málo ionizovaná zlúčenina má pH neutrálne - 7, čo je podstata neutralizácie[1].

Referencie

upraviť
  1. GAŽO, Ján a kol.. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vyd. Bratislava : ALFA SNTL, 1981. 808 s. Kapitola Kyseliny a zásady, s. 211.