Noradrenalín

chemická zlúčenina

Noradrenalín alebo norepinefrín je hormón a neurotransmiter zaraďovaný medzi stresové hormóny. Je vylučovaný dreňou nadobličiek. Z chemického hľadiska je to spolu hlavne s adrenalínom a dopamínom tzv. katecholamín.[1]

Noradrenalín
Noradrenalín
Noradrenalín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C8H11NO3
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 169,18 g/mol
Teplota topenia L:216,5 – 218 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 138-65-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Funkciou noradrenalínu je umožniť v organizme krátkodobú zvýšenú aktivitu. Urýchľuje srdcový tep, zvyšuje rozklad glykogénu na jednoduchšie monosacharidy, ale taktiež rozťahuje cievy v kostrových svaloch a zvyšuje tak ich okysličovanie.

Noradrenalín je mediátorom vegetatívnych vlákien postgangliových sympatických s výnimkou ciev, kostrových svalov a potných žliaz, mozočku, epifýzy a hypotalamu. Je syntetizovaný z aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu. Dôležitým medzistupňom syntézy je L-dopa a dopamín. Je skladovaný vo vezikulách. Nadviazaním na receptor sa rozkladá a inhibítorom rozkladu je katechol-O-metyltransferáza (COMT) a môžu byť spätne resorbované do postsynaptického zakončenia alebo odbúrané monoaminooxidázou (MAO). Po odbúraní idú do krvi. Receptory sú typu α1, α2 a β1, β2. β3 receptory majú väčšiu afinitu k adrenalínu.

Referencie upraviť

  1. ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 2003. 797 s. ISBN 80-7183-268-5.

Zdroj upraviť

  • ROKYTA, Richard. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha : ISV.