Nosová dutina alebo menej vhodne nosná dutina (lat. cavum nasi) je zložito konfigurovaný priestor v tvárovej časti lebky nad ústnou dutinou a pod prednou a strednou lebečnou jamou, ktorý patrí k horným dýchacím cestám. Jej strop tvorí najmä čuchová, klinová a čelová kosť, dno tvrdé a mäkké podnebie a bočné steny najmä čeľusť a čuchová kosť. Týmto priestorom prechádza vzduch, ktorý do ľudského tela vstupuje nosom, a pokračuje ďalej nosohltanom cez hrtan do dolných dýchacích ciest a pľúc. V nosovej dutine sa vzduch ohrieva a zbavuje ďalších väčších cudzorodých čiastočiek, ktoré môže obsahovať.

nosová dutina

Nosová dutina komunikuje s vonkajším prostredím cez otvory (lat. nares). Vzadu sa otvára do nosohltana párom otvorov (lat. choanae). Nosová dutina má z väčšej časti kostený podklad; hovoríme o tzv. kostenej nosovej dutine (lat. cavitas nasi ossea). V prednej časti ju dopĺňajú nosové chrupky.