Nosová kosť (lat. os nasale) je súčasťou lebky človeka.

Nosová kosť je párová a má tvar štvoruholníka, horný okraj sa spája s pars nasalis čelovej kosti (lat. os frontale) laterálny okraj sa spája s processus frontalis maxillae. Predná plocha kosti je hladká a prederavená niekoľkými otvorčekmi, foramina nasalia, ktorými prechádzajú nervy a cievy. Na zadnej strane je sulcus ethmoidalis, odtlačok po nerve, ktorý tadiaľ prechádza. Vnútorné okraje nosových kostí tvoria šev, sutura internasalis. Svojimi vnútornými plochami priliehajú k spina frontalis čelovej kosti (lat. os frontale) a lamina perpendicularis čuchovej kosti (lat. os ethmoidale).

Iné projekty upraviť