Nová Bystrica (vodárenská nádrž)

Súradnice: 49°20′32″S 19°02′25″V / 49,342181°S 19,040336°V / 49.342181; 19.040336

Nová Bystrica[1] je vodná nádrž v Kysuckej vrchovine, v katastri rovnomennej obce v juhovýchodnej časti okresu Čadca. Bola postavená v rokoch 19831989 na rieke Bystrica, pod jej sútokom s Harvelkou. Správcom vodnej nádrže je Slovenský vodohospodársky podnik.

Zariadenie na sledovanie kvality a odber vody

V zatopených údoliach sa nachádzali obce Riečnica a Harvelka a v povodí boli samoty patriace k týmto obciam. Z týchto obcí sa dodnes zachovala jediná stavba – murovaný kostol v obci Riečnica.[2]

Technické parametre

upraviť

Celkovým objemom vody 32,8 mil. je Nová Bystrica desiata najväčšia nádrž na Slovensku[3] a po Starine druhá najväčšia vodárenská nádrž.[4] Plocha hladiny nádrže je 188 ha.[3]

Sypaná kamenitá priehrada s hlinitým tesnením má dĺžku 330 m a výšku 57 m nad terénom (65 m nad základovou škárou).[5] Šírka hrádze v päte je 230 m a koruna je široká 8 m.[2] Celková kubatúra telesa priehrady je 1 mil. m³.[3] Kamenný materiál pre stabilizačný násyp hrádze sa získaval v lome v Klubine, zemina na utesnenie bola ťažená, na základe geologického prieskumu, na terase rieky Bystrica, neďaleko Starej Bystrice.

V štandardných podmienkach sa na vypúšťanie vody využívajú dva dnové priepusty s celkovou kapacitou 39 m³/s, k redukcii povodňových prietokov z ochranného priestoru nádrže slúži bezpečnostný priepad kruhového tvaru, s kapacitou 135 m³/s.[5]

Na hrádzi sa nachádza chodník, z ktorého je pekný výhľad na časť VN a zariadenie na sledovanie kvality a odber vody.

Využitie

upraviť

Primárnym využitím nádrže je zásobovanie skupinového vodovodu Nová BystricaČadcaŽilina. Tento vodovod zásobuje pitnou vodou väčšinu miest a obcí na Kysuciach a severozápadnú časť okresu Žilina vrátane časti krajského mesta.[6] Surová voda v priehrady sa odoberá štvoretážovým odberným objektom s kapacitou 1050 l/s do úpravne vody Nová Bystrica (patriacej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie). Úpravňa vody má maximálnu kapacitu 700 l/s (22,075 mil. m³/rok), skutočná výroba je na úrovni 6 mil. m³/rok.[6]

Okrem funkcie zdroja pitnej vody slúži priehrada aj na ochranu územia v povodí Bystrice pred povodňami. Na prívodnom potrubí z nádrže do úpravne vody je nainštalovaná malá vodná elektráreň s dvomi turbínami s výkonom 40 a 250 kW[2] (pôvodne 2x55 kW[6]), ktorá pokrýva vlastnú spotrebu a prebytky energie predáva do verejnej siete. Kvôli hygienickému ochrannému pásmu je v priehrade zakázaný rybolov a jej okolie nie je určené na rekreačné ani iné využitie.[2]

  1. Názvy vodných nádrží [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, rev. 2017-10-11, [cit. 2019-09-27]. Dostupné online.
  2. a b c d Navštívili sme vnútro priehrady Nová Bystrica [online]. mojeKYSUCE, 2019-03-23, [cit. 2024-04-14]. Dostupné online.
  3. a b c Základné údaje slovenských priehrad a nádrží vo Svetovom registri ICOLD [online]. Slovenský priehradný výbor, [cit. 2024-04-14]. Dostupné online.
  4. Vývoj vodných a vodárenských nádrží na Slovensku [online]. Slovenská asociácia vodárenských expertov, 2020-07-12, [cit. 2024-04-14]. Dostupné online.
  5. a b Nová Bystrica [online]. Slovenský priehradný výbor, [cit. 2024-04-14]. Dostupné online.
  6. a b c Zásobovanie pitnou vodou z vodárenského zdroja Nová Bystrica [online]. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, [cit. 2024-04-14]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť