Nové Zlatovce

Nové Zlatovce sú súčasť trenčianskej mestskej časti Západ (Trenčín). Rozkladajú sa v priestore ohraničenom Bratislavskou ulicou, riekou Váh a Brnianskou ulicou.

Charakter mestskej častiUpraviť

Nové Zlatovce tvoria najmä priemyselné areály a prevádzky. V bytovej otázke prevláda individuálna rodinná zástavba, jediným sídliskom je Kvetná na severovýchodnom okraji mestskej časti. Na juhu je mestská časť ohraničená Váhom, popri ktorom vedie ochranná hrádza často využívaná na šport (súčasťou je aj bežecká trať) a dopravu pre peších a cyklistov do iných častí mesta.

PolitikaUpraviť

Keďže Trenčín nemá miestne úrady, ako Košice a Bratislava, spadá mestská časť pod Výbor mestskej časti Západ, ktorá má v mestskom zastupiteľstve 4 poslancov.

ŠkolstvoUpraviť

V Nových Zlatovciach sídlia nasledovné školy a školské zariadenia:

  • ZŠ Veľkomoravská
  • Osemročné športové gymnázium
  • Súkromné gymnázium Futurum
  • Stredná umelecká škola Trenčín
  • Spojená škola stavebná
  • Stredná odborná škola podnikania
  • Dopravná akadémia
  • Špeciálna základná škola internátna
  • Školský internát, Školská 6

PriemyselUpraviť

V mestskej časti sídli mnoho podnikov a závodov, ktoré sú umiestnené v bývalých podnikoch ako napríklad OZETA, KARA a pod.

Depo má na Zlatovskej ulici SAD Trenčín, ktorá zabezpečuje MHD v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom a taktiež prímestskú a diaľkovú dopravu v Trenčianskom kraji.

DopravaUpraviť

Dopravu v mestskej časti zabezpečuje prieťah štátnej cesty I/61, diaľničný privádzač z D1, ktorý pokračuje po západnom okraji mestskej časti ako juhovýchodný obchvat mesta Trenčín a miestne komunikácie. Sieť liniek MHD je pomerne rozvinutá, časť obsahujú linky 5, 6, 7, 13, 17, 27 a 31.

Občianska vybavenosťUpraviť

V Nových Zlatovciach je dobrá občianska vybavenosť, nachádza sa tu obchodné stredisko ("Úspech"), zdravotné strediská, pobočky bánk, predajne odevov, obuvi, kvetinárstva, potravinové predajne, zelovoc, cukráreň a mnohé iné služby. Sídlo tu má aj OO PZ a Kriminálna polícia Trenčín.