Nový svet (geografia)

Nový svet je označenie Ameriky (a dnes zriedkavo aj Austrálie a Oceánie) používané v niektorých historických kontextoch od 16. storočia (najmä v súvislosti so zámorskými objavmi) a v biológii (napríklad pri triedení druhov opíc zo zemepisného hľadiska). Je to opak pojmu Starý svet, ktorým sa v tom istom kontexte označuje Eurázia a Afrika.

Nový svet na mape Carte d'Amérique Guillauma Delisla z roku 1774

Pojem sa používa aj vo vinárstve, no tam označuje z pohľadu pôvodu vína akúkoľvek oblasť okrem Európy a severnej Afriky a z pohľadu štýlu vína juhovýchod Kalifornie a Austrálie. Starý svet sú potom ostatné územia.