Nový svet (týždenník)

Nový svet je ilustrovaný spoločenský týždenník, ktorý vychádzal na Slovensku v rokoch 1926 až 1945.

Titulný list týždenníka Nový svet, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. sv. vojny

Časopis vychádzal v Bratislave každú sobotu. Hlavný zodpovedný redaktor bol Jozef Rudinský, zodp. redaktor Anton Granatier. Majiteľ vydavateľ a zodpovedný redaktor bol počas 2. svetovej vojny Jožo Nižnánsky. Časopis vydával Knihospol v Bratislave, tlačil sa v Bratislave a v Žiline.

Bol to ilustrovaný spoločenský týždenník, rozšírený najmä medzi inteligenciou. Vychádzal v náklade 24 000 exemplárov. Nový svet obsahoval rozprávky, novely, neskôr romány, príspevky o filme, divadle, články z národopisu, cykly príspevkov o mestách, obrázkové reportáže.

Titulný list týždenníka Nový svet, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. sv. vojny

Nový svet a jeho prílohy upraviť

Niektoré čísla Nového sveta boli venované vlastivedným témam, iné témam z hospodárskeho života. Napr. č. 45 (1940) malo mimoriadnu prílohu Okienko do Trenčianskej župy, ktorú zredigoval Belo Škarnicel. Tatranskej župe bolo venované č. 8 (1941), ktoré malo hodnotnú a rozsiahlu obrazovú časť. č. 22 (1941) sa venovalo mestu Martin, s textami a ilustráciami pri príležitosti výročia Memoranda. Mimoriadnu prílohu Nového sveta Slovenské drevárstvo a lesníctvo zredigoval B. Škarnicel, ktorý zredigoval aj prílohu Okienko do slovenského priemyslu. Ďalšou prílohou bolo Slovenské peňažníctvo v č. 47 (1940). Od č. 30 (1940) bola uverejňovaná samostatná príloha Viliam Schwanzer: Veselá škola nemčiny.

Mimoriadne zväčšených čísiel mal Nový svet viac. Pozornosť si zasluhujú čísla, ktoré doniesli antológie cudzích literatúr:

 • Malá antológia zo súčasnej maďarskej prózy, 1941
 • Malý výber z chorvátskej literatúry (zost. a prel. Andrej Vrbacký), 1942
 • Malý výber z bulharskej literatúry (usp. a prel. Atanas Rusev-Sam), 1942

Nový svet uviedol mnoho románov, tak pôvodín ako aj prekladov, čo by sa nemalo obchádzať pri dejinách slovenskej literatúry. Nový svet uverejnil:

Rubriky upraviť

 • Ženský svet
 • Hádankársky kútik
 • Filatelia
 • Šport
 • Slovenský rozhlas (od 15. 4. 1939) s úplným programom slovenských rozhlasových staníc a so všeobecnými príspevkami z oblasti rozhlasu. Rubrika mala samostatnú hlavičku a vychádzala, keď založili samostatný časopis Slovenský rozhlas. Nový svet si nechal iba stručné spravodajstvo "Náš rozhlas".
 • Slovenský šachista
 • Slovenský krížovkár a hádankár
 • Spoločenský poradca

Nový svet a jeho podnázvy upraviť

 • Obrázkový časopis slovenský (od 1.1. 1926)
 • Obrázkový, spoločenský, kritický týždenník (do 8. 4. 1939)
 • Obrázkový, spoločenský, kritický týždenník s prílohou Slovenský rozhlas (od 15. 4. 1939 do 10. 2. 1940)
 • Obrázkový, spoločenský, kritický týždenník s bohatou románovou prílohou (od 17. 2. 1940)

Periodicita upraviť

 • roč. XIV. - 1939 - 53 čísiel po 24 s.
 • roč. XV. - 1940 - 52 č. po 22 s. + 12 s.
 • roč. XVI. - 1941 - 52 č. po 22 s. + 12 s.
 • roč. XVII. - 1942 - 52 č. po 22 s. + 12 s.
 • roč. XVIII. - 1943 - 52 č. po 22 s. + 8 s.
 • roč. XIX. - 1944 - 52 č. po 22 s. + 8 s
 • roč. XX. - 1945 - 13 č. po 8 s. + 8 s

Časopis v elektronickej podobe upraviť

Zdroj upraviť

 • NOVÝ SVET. In: Bibliografia periodík na Slvoensku v rokoch 1939 - 1944. Zost. Michal Fedor. Martin : Matica slovenská, 1969. 550 s.