Nový svet (týždenník)

Titulný list týždenníka Nový svet, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. sv. vojny

Nový svet je ilustrovaný spoločenský týždenník, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. svetovej vojny.

Časopis vychádzal v Bratislave každú sobotu. Hlavný zodpovedný redaktor bol Jozef Rudinský, zodp. redaktor Anton Granatier. Maj., vydavateľ a zodp. redaktor Jozef Nižnánsky. Časopis vydával Knihospol v Bratislave, tlačil sa v Bratislave a v Žiline.

Bol to ilustrovaný spoločenský týždenník, rozšírený najmä medzi inteligenciou. Vychádzal v náklade 24 000 exemplárov. Nový svet donášal rozprávky, novely, neskôr romány, príspevky o filme, divadle, články z národopisu, cykly príspevkov o mestách, obrázkové reportáže.

Titulný list týždenníka Nový svet, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. sv. vojny

Nový svet a jeho prílohyUpraviť

Niektoré čísla Nového sveta boli venované vlastivedným témam, iné témam z hospodárskeho života. Napr. č. 45 (1940) malo mimoriadnu prílohu Okienko do Trenčianskej župy, ktorú zredigoval Belo Škarnicel. Tatranskej župe bolo venované č. 8 (1941), ktoré malo hodnotnú a rozsiahlu obrazovú časť. č. 22 (1941) sa venovalo mestu Martin, s textami a ilustráciami pri príležitosti výročia Memoranda. Mimoriadnu prílohu Nového sveta Slovenské drevárstvo a lesníctvo zredigoval B. Škarnicel, ktorý zredigoval aj prílohu Okienko do slovenského priemyslu. Ďalšou prílohou bolo Slovenské peňažníctvo v č. 47 (1940). Od č. 30 (1940) bola uverejňovaná samostatná príloha Viliam Schwanzer: Veselá škola nemčiny.

Mimoriadne zväčšených čísiel mal Nový svet viac. Pozornosť si zasluhujú čísla, ktoré doniesli antológie cudzích literatúr:

 • Malá antológia zo súčasnej maďarskej prózy, 1941
 • Malý výber z chorvátskej literatúry (zost. a prel. Andrej Vrbacký), 1942
 • Malý výber z bulharskej literatúry (usp. a prel. Atanas Rusev-Sam), 1942

Nový svet uviedol mnoho románov, tak pôvodín ako aj prekladov, čo by sa nemalo obchádzať pri dejinách slovenskej literatúry. Nový svet uverejnil:

RubrikyUpraviť

 • Ženský svet
 • Hádankársky kútik
 • Filatelia
 • Šport
 • Slovenský rozhlas (od 15. 4. 1939) s úplným programom slovenských rozhlasových staníc a so všeobecnými príspevkami z oblasti rozhlasu. Rubrika mala samostatnú hlavičku a vychádzala, keď založili samostatný časopis Slovenský rozhlas. Nový svet si nechal iba stručné spravodajstvo "Náš rozhlas".
 • Slovenský šachista
 • Slovenský krížovkár a hádankár
 • Spoločenský poradca

Nový svet a jeho podnázvyUpraviť

 • Obrázkový, spoločenský, kritický týždenník (do 8. 4. 1939)
 • Obrázkový, spoločenský, kritický týždenník s prílohou Slovenský rozhlas (od 15. 4. 1939 do 10. 2. 1940)
 • Obrázkový, spoločenský, kritický týždenník s bohatou románovou prílohou (od 17. 2. 1940)

PeriodicitaUpraviť

 • roč. XIV. - 1939 - 53 čísiel po 24 s.
 • roč. XV. - 1940 - 52 č. po 22 s. + 12 s.
 • roč. XVI. - 1941 - 52 č. po 22 s. + 12 s.
 • roč. XVII. - 1942 - 52 č. po 22 s. + 12 s.
 • roč. XVIII. - 1943 - 52 č. po 22 s. + 8 s.
 • roč. XIX. - 1944 - 52 č. po 22 s. + 8 s
 • roč. XX. - 1945 - 13 č. po 8 s. + 8 s

Časopis v elektronickej podobeUpraviť

ZdrojUpraviť

 • NOVÝ SVET. In: Bibliografia periodík na Slvoensku v rokoch 1939 - 1944. Zost. Michal Fedor. Martin : Matica slovenská, 1969. 550 s.